Ana Sayfa » Marmaris Çevresi

Marmaris

Coğrafi Konum

Batıdan Reşadiye Yarımadası ve Kerme Körfezi, kuzeyden Ula, doğudan Balan Dağı, Karadağ ve Günlük Tepeleri ile, güneyden Akdenizle çevrilmiştir. Türkiye’de batıdan doğuya Akdeniz sınırları içindeki ilk büyük liman kentidir. Körfezin önünde kıyıya ince bir dille bağlı olan Adaköy, onun önünde Bedir Adası, Keçi Adası ve Güvercin Adası bulunur.Kentin en eski kısımı denize doğru uzanmış kalker yapılı bir tepe üzerine kurulmuş olan Kale Mahallesidir. Marmaris daha sonra eteklere doğru ve kıyı boyunda gelişmiştir.Akdeniz iklimi nedeniyle çok nemli bir havaya sahiptir. Marmaris’in nemli havası nedeniyle kışın bile denize girilebilir.

Denizle bütünleşen çam ormanlarına sahip muhteşem koylarıyla, dört tarafını çevreleyen Milli Parkı’yla, mavi bayrakla donatılmış plajları ve berrak deniziyle Marmaris bugüne kadar Akdeniz ve Türkiye turizminin önemli merkezlerinden birisi olmuştur.

Konumu, hem Marmaris’e hem de Marmaris’den diğer merkezlere, tarih ve doğa kokan güzelliklere ulaşılmasını kolaylaştırır. Hava ulaşımının yapıldığı Dalaman Havaalanı sadece bir saat uzaklıktadır.

Tarih
“Marmaris’in eski adı Physkos. Karia’nın liman kenti olarak gelişmişti. Antik kentten günümüze çok şey ulaşamadı. 19. yüzyıl araştırmacısı Charles Texier eserinde;kalıntıları Fineks Dağları’nda bulunan Physkos Körfezi’ne hakim bir kaleden söz etmiştir. MÖ 334 yılında, Marmaris’i işgal eden Büyük İskender’in startejik öneminden ötürü kaleyi onarttığı bilinmektedir. Olasılıkla bugün Marmaris Beldibi sırtlarındaki Asartepe’de izlenebilecek kalıntılar kaleye aittir. Ama bu kalıntılar ancak arkeologları ilgilendirebilecek durumdadır. Bilinen tarihi İÖ 3400’lere kadar uzanan kent, Helenistik dönemde belli bir süre için Seleukos egemenliğine, sonra sırasıyla Roma, Bizans, 13. yüzyılda Menteşoğulları egemenliğine girmiş. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman 1522’de fethediyor bu bölgeyi. Buradan da Rodos’a sefer düzenliyor ve aynı yıl ele geçiriyor. Marmaris’e Osmanlılar döneminde Mimaras adı verilmiş, daha sonra Mermeris adıyla anılmış ve nihayet Marmaris adını almış. Marmaris 1919-1921 arası kısa bir süre İtalyanların kontrolüne giriyor, ardından Cumhuriyet döneminde 80’li yıllara kadar balıkçı ve süngerci kasabası hüviyetinde kalıyor.” Sonrasını hepimiz biliyoruz…

Kronoloji

 • MÖ 3000 Karia kenti Physkos’un ilk kent surları yapılıyor. Physkos kalıntıları Marmaris Beldibi’nin kuzeydoğu yamaçlarında Asartepe’de izlenebilir. MÖ 7.yy Loryma antik kenti (bugün Sömbeki Körfezi, Bozukkale, Taşlıca bölgesinde) kuruluyor.
 • MÖ 546 Bölgede Pers egemenliği başlıyor.
 • MÖ 334 Büyük İskender bölgeyi işgal ediyor.
 • MO 323 İskender ölüyor. Bölge Bergama krallığının egemenliğine giriyor.
 • MÖ 133 Bölgede Roma egemenliği.
 • MS 395 Bizans döneminin başlangıcı
 • MS 7. yy Arap akınları. Çoğu kent bu akınlar sonucunda yakılıp yıkıldı. 1290 Menteşe Beyliği dönemi.
 • 1300’lü yıllarda Marmaris büyük bir liman kasabası oluyor.
 • 1451 Bölgede Osmanlı hakimiyeti başlıyor.
 • 1522 Osmanlı imparatoru Kanuni Sultan Süleyman, Rodos seferine çıkıyor ve 100.00 kişilik ordusuyla Marmaris’e geliyor. Rodos seferi dönüşünde bugünkü Marmaris kalesi Sultan Süleyman tarafından yaptırılıyor.
 • 1867 Marmaris, Muğla iline bağlı ilçe oluyor ve kaymakam atanıyor. 1913 1. Dünya savaşında bir Alman zırhlısı Marmaris limanına sığınıyor. 1914 Fransız donanması Marmaris Kalesi’ni topa tutuyor ve büyük tahribat meydana geliyor.
 • 1919 Sevr anlaşmasına dayanarak İtalya ve Yunanistan aralarında anlaşıyor ve İtalyanlar bölgeyi işgal ediyorlar.
 • 1922 22 Temmuz ‘da İtalyan askerleri Marmaris’ten ayrılıyor ve Marmaris kurtuluyor.

Tarihi Yerler

Marmaris ilçe sınırları içinde yer alan antik kentler:
Physkos (Beldibi, Asartepe), Amos (Hisarönü, Turunç), Bybassos (Hisarönü), Kastabos (Hisarönü), Syrna (Bayır köyü), Larymna (Bozburun), Thyssanos (Söğüt), Phoenix (Taşlıca), Loryma (Bozukkale) Kasara (Serçe limanı), Kedrai (Sedir adası), Euthena ve Amnistos (Karacasöğüt).Physkos dahil tüm kentler, küçük Karia kentleri. Kedrai daha gelişkince. Ama diğerlerinin neredeyse tamamından bugüne ulaşan kalıntılar kale ve sur parçalarından öteye geçmiyor.

Physkos (Beldibi, Asartepe)
Yörede ilk yerleşimin. İÖ 3400 yıllarına kadar uzandığına dair izler biliniyor. Antik Caria bölgesinin bu önemli liman kentinin kalıntılar Marmaris şehir merkezinin kuzeyindeki Asartepe’de görülüyor. Ancak akropol üzerinde sur duvarları günümüze ulaşabildi.

Loryma (Bozukkale)
Bozburun yarımadasının güneybatı ucundaki Bozuk Koyu’nda kurulmuştu. Koya hakim oldukça geniş alana dağılmış kalıntılardan günümüze ulaşan en etkileyici yapı Burunbaşı üzerinde bulunan iyi korunmuş kaledir. Dokuz dikdörtgen kulesi vardı. Bugün kuzeydeki çıkma kule görülebilmektedir. Bozukkale limanı Mavi yolculuk tekneleri ve yatların önemli bir durak noktası.

Kedrai
Gökova Körfezi’ndeki Sedir Adası antik Kedrai kenti ve ünlü Kleopatra Plajı ile tanınıyor. Kedrai bir Karia kentiydi, sonra Rodos’a bağlandı. Kedrai “sedirler” (sedir ağacı) anlamına geliyor. Rodos Karşıyakası’nın en önemli yerleşimlerinden biri olan Kedrai, surlarla kuşatılmıştı. Kule ve duvarları kıyıda izelenebilen kentin orta kesiminde Dor düzenindeki Apollon tapınağından bugüne ancak temelleri ulaşabilmiş. Agora, çeşitli yapı kalıntıları ve kent nekropolünün yanısıra, adanın doğu kesiminde ise yüzü kuzeye bakan ve oldukça iyi durumda tiyatrosu var.

Amos (Turunç-Kumlubük)
Turunç’un yakınında, Kumlubük koyunun kuzeybatısında bir tepe üstünde yer alan antik yerleşimden tiyatro, tapınak ve bazı heykel kaideleri görülebiliyor.Kent bir surla çevriliydi. Tiyatrosu oldukça iyi durumda. Oturma yerleri, yan duvar ve sahne evinin üç odasını ayırt etmek mümkün.

Hydas (Selimiye)
Bozburun Yarımadası’nın kuzeyindeki Selimiye koyunda (Kamışlı Koy) kurulmuştur. Kentte sur kalıntıları, kare planlı bir mezar anıtı yer alıyor Hydas’a 3 km . uzaklıkta, sahilde bir gözetleme burcu ve bu burç üzerinde birkaç mezar var.

Erine (Hisarönü)
Marmaris-Datça yolunun 20. km .sinde güneye Bozburun yönüne dönüldüğünde Hisarönü köyüne 2 km. Antik ören yerine buradan 3 km yol ile gidilir.
Erine’de, Roma dönemine ait kalıntılar bulunmaktadır.

Castabus (Pazarlık)
Bu antik ören yerine ve Hisarlık Köyü yakınlarındaki kutsal yere Hisarönü ovasından bir saatlik tırmanışla ulaşılabilir. Tapınak bir platformun üzerinde yer alır. İÖ 4. yüzyıldan kalma Ion düzenindeki yapı ayrıca Dor öğeleri de taşımaktadır.Platform üzerinde tapınak temeli görülebilir. Platformu destekleyen göz alıcı duvarlar günümüze kadar varlığını sürdürebilmişlerdir. Güneydeki alanda yer alan yıkık tiyatro, tapınakla birlikte bölgede tanımlanabilen tek yapıdır.

Thyssanos (Söğüt)
Söğüt köyünün 1 km güneybatısında, okulun biraz arkasındaki tepecik üzerinde Thyssanos yerleşimi kalıntıları vardır. Kazı yapılmamış antik yerleşimde kalıntılar birkaç duvar parçasından, temel izlerinden ve duvar kalıntılarından ibaret.

Phoinix (Taşlıca)
Bir Karya kenti olan Phoinix’in kalıntıları Taşlıca’nın 4 km dışında, Köy ile antik yerleşim arasında, muhtemelen antik döneme ait patika yolda önce mezarlarla karşılaşılır.Taşlıca ile Asar tepenin aşağı yukarı ortalarında, çukurda kentin agorası, tepeye çıkarken oldukça iyi durumdaki bir yapı kalıntısı ve ardından kentin ana nekropolisi (mezarlar) görülür. Kentin akropolisi Asartepe’dedir.

Bybassos (Hisarönü)
Bugünkü Orhaniye köyü kalıntıların bulunduğu tepenin yamacına kurulmuştur. Kentin sur kalıntıları orman içinde dağınık bir arazide görülebiliyor.

Euthenna (Altınsivrisi/Karacasöğüt)
Rodos kentciği. Bugüne ulaşan kalıntılar Karacasöğüt köyünün yaklaşık 2 km güneydoğusunda Altınsivrisi tepesinde kent nekropolisi, biraz yukarılarda çeşitli sur kalıntıları, kaya mezarları ve sarnıçlarla karşılaşılacaktır.

Amnistos (Karacasöğüt)
Karacasöğüt yakınlarında bir başka antik kent daha var. Amnistos antik kenti kalıntıları köyün yakınındaki bir burun üzerinde. Kentten bugüne sur kalıntıları, deniz kıyısında eski liman duvarı ulaşmış.

Telefonlar

Yangın 110
Acil Servis 112
Polis İmdat 155
Orman Yangını 177
Kaymakamlık (252) 412 10 01
Marmaris Belediyesi (252) 412 10 05
Armutalan Belediyesi (252) 417 04 00
İçmeler Belediyesi (252) 455 39 72
Turunç Belediyesi (252) 476 79 40
Beldibi Belediyesi (252) 419 07 03
Turizm Danışma (252) 412 10 35
Marmaris Müzesi(Kale) (252) 412 14 99
İlçe Emniyet Müdürlüğü (252) 412 28 13
İlçe Jandarma Komutanlığı (252) 413 22 27
Devlet Hastanesi (252) 412 10 29
Ahu Hetman Hastanesi (252) 413 14 15
Karia Hastanesi (252) 413 88 80
Sahil Güvenlik Komutanlığı (252) 412 77 22
Gümrük Müdürlüğü (252) 412 10 37
Seyahat Acentaları Birliği (252) 412 04 02
Otelciler Birliği (252) 412 83 80
Liman Başkanlığı (252) 412 10 13
Hollanda Fahri Konsolosluğu (252) 413 26 91
İngiltere Fahri Konsolosluğu (252) 412 64 86
Günnücek Orman Parkı (252) 413 69 96
Amfi Tiyatro (252) 412 28 76
Sinema (252) 413 75 84


6 Şubat 2009
Puanla (Tıklayıp puanlayın)
Loading...

Sonraki konu: Netsel Marina

Bu yazı ile ilgili yorumlarınızı, eksik bulduğunuz yerleri ve sorularınızı aşağıda yazabilirsiniz. Bu konu haricindeki sorularınızı forumda sorabilirsiniz.

Ayrıca kendi sitenizden geri izleme (trackback) yapabilir, bu yazıya yapılacak yorumlara RSS yoluyla ulaşabilirsiniz.